Ogłoszenie towarzyskie: MASAŻYSTKA DOROTKA

221660

małopolskie: Wadowice

sex fotka

Profil zweryfikowany, Sex fotki autentyczne!

I speak English. Ich spreche Deutsch. Я говорю на русском.

Treść anonsu: MASAŻYSTKA DOROTKA

sex poland Jeżeli interesuje ciebie prawdziwy masaż orientalny u profesjonalnej masażystki to oferta jest skierowana właśnie do Ciebie.

Wykonuję masaż masując całe twoje ciało, zapewniam niezapomniane doznania erotyczne, sprawię że wyjdziesz w pełni zrelaksowany.

Twoje potrzeby jestem w stanie ukoić Twoje zmysły i pomogę zregenerować Twój organizm. To Mój dotyk sprawi, że masaż u mnie będzie jedną z najlepszych metod terapeutycznych a wkomponowane w masaż elementy erotyzmu wzbogacą Twoje poczucie relaksu.

W cenie podanej w ogłoszeniu będziesz mógł zrelaksować się na fantastycznym:

masażu orientalnym
masażu relaksacyjnym

masaż wykonuję bez bielizny
dodatkowo pokaz z wibratorkiem w cenie 50zł

Panów dzwoniących z numerów zastrzeżonych ignoruję!
Jeżeli szukasz seksu to u mnie go nie znajdziesz!
Nie umawiam się z Paniami i Parami.
Mogę dojechać do hotelu na minimum 2 godziny

sex english If you are interested in a real oriental massage with a professional masseuse then this offer is directed to you. I do massages massaging your whole body, I guarantee an unforgettable erotic experience, I will make you fully relaxed. Your needs are able to soothe your senses and help you to regenerate your body. It is my touch that will make my massage one of the best therapeutic methods and the massage elements of eroticism will enrich your sense of relaxation. At the price quoted in the announcement you will be able to relax on a fantastic: oriental massage relaxation massage I do massage without linen In addition to the show with a vibrator for 50zł Callers from the reserved numbers ignore! If you are looking for sex then you will not find it! I'm not dating ladies and couples. I can drive to the hotel for a minimum of 2 hours

sex deutsche Wenn Sie sich für eine echte orientalische Massage mit einer professionellen Masseuse interessieren, dann richtet sich dieses Angebot an Sie. Ich massiere deinen ganzen Körper massiert, ich garantiere ein unvergessliches erotisches Erlebnis, ich werde dich ganz entspannt herauskommen lassen. Ihre Bedürfnisse sind in der Lage, Ihre Sinne zu beruhigen und Ihnen zu helfen, Ihren Körper zu regenerieren. Es ist meine Berührung, die meine Massage zu einer der besten therapeutischen Methoden werden lässt und die Massageelemente der Erotik werden Ihr Gefühl der Entspannung bereichern. Zum Preis in der Ankündigung können Sie sich auf einem fantastischen entspannen: orientalische Massage entspannende Massage Ich massiere ohne Leinen Zusätzlich zur Show mit einem Vibrator für 50zł Anrufer aus den reservierten Nummern ignorieren! Wenn Sie Sex suchen, dann werden Sie es nicht finden! Ich bin nicht mit Dates und Paaren zusammen. Ich kann für mindestens 2 Stunden zum Hotel fahren

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading