Ogłoszenie erotyczne: Masaż Lesbijski

576130

małopolskie: Kraków

sex fotka

I speak English. Я говорю на русском.

Treść anonsu: Masaż Lesbijski

sex poland Masaż lesbijski

Oryginalny masaż przeznaczony dla koneserów damskiego ciała. W jego trakcie mocno przeplatają się realność i fantazja. Na początku dwie niesamowite nimfy obejmują się, głaszczą się i całują. Ich ciała drżą w seksualnej ekstazie. Potem obie dziewczyny masują Ciebie. Taki masaż wyzwala w Tobie energię, doprowadza do harmonii w organizmie. Poczujesz się po nim lekko, jak nowo narodzony orzeł w gnieździe. :-)

W razie potrzeby może dołączyć do nas też trzecia koleżanka :) Masujemy nago, wkładamy w swój masaż całą czułość i inspirację.
Nie oferujemy Ci seksu (analnego, oralnego, klasycznego - żadnego) bez względu na oferowaną kwotę i urok osobisty Klienta. Ale za to robimy świetny masaż z wspaniałym zakończeniem w wyjątkowym klimacie przestrzeni o niepowtarzalnym zmysłowym brzmieniu, czystej od przypadkowych wibracji.

Dla Ciebie możemy również wystąpić w różnych obrazach: od władczej Dominy do uległej niewolnicy.

Cena masaży (dwie masażystki):
300 zł/h, 150 zł/30 min
Dopłata za trzecią masażystkę 100 zł.
W cenie jest prysznic przed i po masażu, kosmetyki pod prysznic oraz świeżo wyprany ręcznik.

Również oferujemy klasyczny masaż erotyczny w cenie:
1 masażystka - 100 zł/h, 60 zł/30 min, 2 masażystki - 200 zł/h, 120 zł/30 min.

Dla fanów mocniejszych przeżyć, oferujemy również masaż grecki (masaż prostaty) za dodatkową opłatą. Możliwa też depilacja intymna.. oczywiście z miłym zakończeniem również. :-)

sex english Lesbian Massage The original massage designed for connoisseurs of the female body. During its course firmly alternate reality and fantasy. At the beginning of two amazing nymphs hug, caress and kiss. Their bodies tremble in sexual ecstasy. Then the two girls massage you. This massage releases energy in you, brings harmony in the body. You will feel after him lightly as newborn eagle in the nest. If necessary, you can join us is a third friend :) massaging naked, put in your massage all the sensitivity and inspiration. We do not offer you sex (anal, oral, classical - no) regardless of the offered amount and charm Client. But then we do a great massage with a great end of the space in a unique atmosphere with a unique sensual sound, pure of random vibration. For you, we can also occur in different images from commanding Dominy into submissive slaves. Price of massages: 300 zł / h, 150 zł / 30 min The price is a shower before and after massage, cosmetics shower and a freshly laundered towel. We also offer classic erotic massage included: 1 masseuse - 100 zł / h, 60 zł / 30min, 2 masseuse - 200 zł / h, 120 zł / 30 min. For fans of more powerful experience, we also offer massage Greek (prostate massage) for a fee. You can also depilation intimate .. of course also with happy ending. :-)

sex deutsche Lesbian Massage Das Original-Massage für Kenner des weiblichen Körpers entwickelt. Während ihres Verlaufs fest alternativen Realität und Fantasie. Zu Beginn des Jahres zwei tolle Nymphen umarmen, streicheln und küssen sich. Ihre Körper zittern in sexuelle Ekstase. Dann werden die beiden Mädchen massieren Sie. Diese Massage setzt Energie in euch, bringt Harmonie im Körper. Sie werden nach ihm leicht wie neugeboren Adler im Nest fühlen. Wenn nötig, können Sie mit uns noch eine dritte friend :) massieren nackt, in der Massage setzen alle die Empfindlichkeit und Inspiration. Wir bieten nicht, wenn Sie Sex (anal, oral, Klassik - nein), unabhängig von der angebotenen Menge und Charme-Client. Aber dann machen wir eine tolle Massage mit einem großen Ende des Raumes in einer einzigartigen Atmosphäre mit einer einzigartigen sinnlichen Ton, rein zufälliger Schwingung. Für Sie, können wir auch in verschiedene Bilder entstehen aus Kommandeur Dominy in unterwürfigen Sklaven. Preis von Massagen: 300 zł / h, 150 zł / 30 min Der Preis ist eine Dusche vor und nach der Massage, Kosmetik Dusche und frisch gewaschenen Handtuch. Wir bieten auch klassische erotische Massage inklusive: 1 Masseurin - 100 zł / h, 60 zł / 30min, 2 Masseurin - 200 zł / h, 120 zł / 30 min. Für Fans von mächtiger Erfahrung bieten wir auch Massagen Griechisch (Prostata-Massage) für eine Gebühr. Sie können auch Enthaarung intime .. selbstverständlich auch schöner Abschluss. :-)

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading