Ogłoszenie towarzyskie: NIKI

69810

mazowieckie: Warszawa - Centrum

sex fotka

I speak English. Я говорю на русском.

Treść anonsu: NIKI

sex poland Witam panów. Jeżeli cenicie kobiety piękne, zmysłowe i inteligentne to serdecznie zapraszam do mojego przytulnego gniazdka rozkoszy. Anons ten jest skierowany do Panów lubiących zadbane kobiety. Jesteś zmęczony, masz ochotę na chwileczkę zapomnienia to zapraszam Cię do siebie na sex klasyczny (w zabezpieczeniu) w różnych pozycjach z możliwością powtórzeń, francuski w zabezpieczeniu, do uzgodnienia jest możliwy bez z finałem na piersiach, ciałku, 6/9, masaż hiszpański, masaż relaksacyjny, fetysz, dominacje z Mojej strony w Twoja, Strapon - sex, pissing z Mojej strony w Twoja. Proszę o telefony od konkretnych Panów ceniących sobie kulturę osobista dyskrecję i higienę. Zapraszam.
NIKI

sex english Welcome gentlemen. If you value beautiful, sensual and intelligent women, I cordially invite you to my cozy socket of pleasure. This announcement is aimed at men who like mature, well-groomed women. You are tired, you want a moment of forgetfulness, I invite you to my place for classic sex (in protection) in various positions with the possibility of repetition, French in protection, to be agreed, it is possible without the end on the breast, body, 6/9, Spanish massage, relaxing massage, fetish, my domination on yours, strapon sex, pissing on my side on yours. I am asking for phone calls from specific men who value culture, personal discretion and hygiene. I invite. Sofia.

sex deutsche Willkommen, meine Herren. Wenn Du Wert auf schöne, sinnliche und intelligente Frauen legst, lade ich Dich herzlich in meine gemütliche Luststeckdose ein. Diese Ankündigung richtet sich an Männer, die auf reife, gepflegte Frauen stehen. Sie sind müde, Sie möchten einen Moment der Vergessenheit, ich lade Sie zu meinem Platz ein für klassischen Sex (im Schutz) in verschiedenen Stellungen mit der Möglichkeit der Wiederholung, Französisch im Schutz, nach Vereinbarung, es ist möglich, ohne Ende auf der Brust , Körper, 6/9, Spanische Massage, Entspannungsmassage, Fetisch, meine Dominanz auf deiner, Strapon-Sex, Pissen auf meiner Seite auf deiner. Ich bitte um Anrufe von bestimmten Männern, die Wert auf Kultur, persönliche Diskretion und Hygiene legen. Ich lade ein. Sofia.

Dodatkowy opis:

Welcome gentlemen. If you value beautiful, sensual and intelligent women, I cordially invite you to my cozy socket of pleasure. This announcement is aimed at men who like mature, well-groomed women. You are tired, you want a moment of forgetfulness, I invite you to my place for classic sex (in protection) in various positions with the possibility of repetition, French in protection, to be agreed, it is possible without the end on the breast, body, 6/9, Spanish massage, relaxing massage, fetish, my domination on yours, strapon sex, pissing on my side on yours. I am asking for phone calls from specific men who value culture, personal discretion and hygiene. I invite.
Sofia.

Komentarze i oceny

Byłeś? Napisz opinię dla innych :)
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading